NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 21-05-2018 11:07:31

1.Mục tiêu đào tạo

- Được trang bị các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về sinh thái môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn; các công nghệ xử lý môi trường; kinh tế tài nguyên, kinh tế môi trường; phương pháp quản lý môi trường; quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững tiên tiến trên thế giới đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và nhu cầu học tập bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong nước và quốc tế.

- Được trang bị các kiến thức, kỹ năng hữu ích thông qua các buổi học tập thực tế do các giảng viên, chuyên gia đầu ngành tại các Trường, Viện, các nhà quản lý trong nước và quốc tế giảng dạy.

2. Vị trí việc làm

- Sinh viên sau tốt nghiệp là các kỹ sư tư vấn, giám sát, thiết kế, quản lý các hệ thống và các vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương xuống địa phương của các ngành: Tài nguyên môi trường; Giao thông công chính; Khoa học công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Xây dựng; Viện nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; Công ty tư vấn thiết kế về môi trường; Nhà máy xí nghiệp và công ty xử lý chất thải; Ban quản lý dự án liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, môi trường nông nghiệp nông thôn; Cảnh sát môi trường; Khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung; Cơ quan kiểm định, quan trắc môi trường; Cơ quan quản lý kỹ thuật môi trường và các khu bảo tồn thiên nhiên...

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

- Xét tuyển theo học bạ THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Tác giả:

Tin cùng chuyên mục

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21/05/2018

1.Mục tiêu đào tạo - Được trang bị các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự ...

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường, học gì, làm gì, ở đâu

Ngày 01/08/2018

Việc đưa ra lựa chọn ngành học nào đối với thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc Gia là một quyết định ...

1
Bạn cần hỗ trợ?