Ngành Kỹ thuật môi trường ra trường làm gì ?.

Ngày đăng: 06-03-2017 22:54:37

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn

1. KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Môi trường là một vấn đề mang tính toàn cầu. Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể như: ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh - lý - hóa học; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, công cụ quản lý môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật tái chế và biện pháp xử lý các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm.
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra; đồng thời biết tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi trường.


3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:
Chuyên viên môi trường ở các các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp nước, nhà máy xử lý nước, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, tổ chức về môi trường; Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm phân tích, quan trắc môi trường
Cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường
Tư vấn viên, giám sát viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường
Chuyên viên an toàn môi trường lao động và sức khỏe trong các công ty đa quốc gia

4. NHỮNG TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Có khả năng tư duy logic, khả năng phân tích
Độc lập, sáng tạo, thích làm việc với máy móc, thiết bị, công cụ
Thích tìm tòi khám phá những quy luật tự nhiên
Cẩn thận, coi trọng chi tiêt nhỏ, tuân thủ đúng nguyên tắc và quy luật

Tác giả:

Tin cùng chuyên mục

Ngành Kỹ thuật môi trường ra trường làm gì ?.

Ngày 06/03/2017

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, ...

18 câu hỏi lớn dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngày 02/05/2017

1. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Khoa học môi trường khác nhau như thế nào?         Trả lời: Ngành Khoa ...

Những vấn đề đặt ra đối vơi công tác bảo về Môi trường trong giai đoạn hiện nay

Ngày 13/06/2017

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2016), đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã ...

1
Bạn cần hỗ trợ?