Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường, học gì, làm gì, ở đâu

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường, học gì, làm gì, ở đâu

01-08-2018 14:28:35

Việc đưa ra lựa chọn ngành học nào đối với thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc Gia là một quyết định ...

NGÀNH QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN CÔNG CỘNG

NGÀNH QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN CÔNG CỘNG

21-05-2018 11:26:28

Xã hội càng phát triển văn minh thì con người càng có nhu cầu được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Bạn muốn trở ...

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

21-05-2018 11:07:31

1.Mục tiêu đào tạo - Được trang bị các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự ...

HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI, “HOT”

HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI, “HOT”

21-05-2018 10:59:14

1. Vì sao là chuyên ngành mới “hot”  ? - Là chuyên ngành đào tạo rất mới và hiện đại mà hiện nay ở Việt Nam rất ...

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

21-05-2018 10:31:05

1. Mục tiêu đào tạo  Về kiến thức: - Trình bày được những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư  tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, ...

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

21-05-2018 10:25:00

1. Mục tiêu đào tạo: -  Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức ...

1
Bạn cần hỗ trợ?