Những vấn đề đặt ra đối vơi công tác bảo về Môi trường trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề đặt ra đối vơi công tác bảo về Môi trường trong giai đoạn hiện nay

13-06-2017 21:10:47

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2016), đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã ...

18 câu hỏi lớn dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

18 câu hỏi lớn dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

02-05-2017 18:12:59

1. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Khoa học môi trường khác nhau như thế nào?         Trả lời: Ngành Khoa ...

Ngành Kỹ thuật môi trường ra trường làm gì ?.

Ngành Kỹ thuật môi trường ra trường làm gì ?.

06-03-2017 22:54:37

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, ...

1
Bạn cần hỗ trợ?