THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

13-03-2019 21:15:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 20191. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT, Trung ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2019

27-02-2019 07:56:53

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường và Công nghệ sinh ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2019

27-02-2019 07:49:39

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường và Công nghệ sinh ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

24-02-2019 20:19:07

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019             Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy như sau: 1. Điều ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ

28-08-2018 10:41:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔTHÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường          Trường Đại học Đông Đô thông báo ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2

18-05-2018 16:36:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINHHỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 20181.  Ngành đào tạo:- Công nghệ kỹ thuật Môi trường- Hệ thống kỹ thuật trong công trình ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

18-05-2018 16:29:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINHHỆ LIÊN THÔNG NĂM 20181.  Ngành đào tạo: - Công nghệ kỹ thuật Môi trường- Hệ thống kỹ thuật trong công trình và ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

18-05-2018 16:11:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 1.  Ngành đào tạo:  - Công nghệ kỹ thuật Môi trường- Hệ thống kỹ thuật trong công ...

1
Bạn cần hỗ trợ?