THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

13-03-2019 21:15:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 20191. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT, Trung ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

24-02-2019 20:19:07

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019             Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy như sau: 1. Điều ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

18-05-2018 16:11:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 1.  Ngành đào tạo:  - Công nghệ kỹ thuật Môi trường- Hệ thống kỹ thuật trong công ...

1
Bạn cần hỗ trợ?